Gegevensbescherming
 

Doel van gegevensverzameling
Regionaal Werk wil uw levenslange partner zijn. Als uw perspectieven of behoeften veranderen heeft Regionaal Werk te allen tijde passende mogelijkheden voor uw loopbaan. Wij zetten ons in om u 24 uur per dag en 7 dagen per week terzijde te staan met onze producten en diensten, zodat u zelf uw loopbaan, uw leven en uw toekomst kunt inrichten.
 
Regionaal Werk wil uw zoektocht naar een baan zo makkelijk mogelijk maken. U kunt op onze site solliciteren naar vacatures of gebruik maken van de diensten van Regionaal Werk. Onze diensten zijn er op gericht om u te informeren over vacatures of om contact tussen u en een potentiŽle werkgever tot stand te brengen.
 
Een belangrijk onderdeel van de relatie met Regionaal Werk - overigens van iedere relatie - is vertrouwen. En met Regionaal Werk kunt u er voor 100% op vertrouwen dat wij uw privacy en uw recht op privacy volledig zullen beschermen. Wij willen uw privacy bij het gebruik van internet waarborgen en wij doen er alles aan om er voor te zorgen dat de informatie die u ons verschaft vertrouwelijk blijft en alleen gebruikt wordt voor de doeleinden die beschreven zijn op onze site.
 
Als u het idee hebt dat wij ons niet houden aan de bepalingen van deze verklaring, neemt u dan in eerste instantie contact op met ons.
 
1. Welke informatie verzamelen wij?
Als u zich registreert, slaan wij uw e-mailadres op zodat wij u informatie kunnen toezenden over de Regionaal Werk diensten. Al onze algemene mailings hebben een opt-out functie, zodat u zich altijd kunt uitschrijven.
 
Als u zich registreert en ook uw CV in wilt voeren, zullen wij u om persoonsgegevens vragen. De persoonsgegevens bestaan uit uw gebruikersgegevens en uw geslacht. De persoonlijke gebruikersgegevens worden strikt vertrouwelijk behandeld en worden niet aan werkgevers doorgestuurd, tenzij u uw expliciete toestemming daarvoor hebt gegeven. Wij hebben uw persoonlijke gebruikersgegevens nodig om u aanbiedingen van potentiŽle werkgevers toe te kunnen sturen, indien nodig op niet-elektronische wijze. Voorts hebt u de mogelijkheid om deze gegevens door ons aan een potentiŽle werkgever door te laten sturen eveneens op voorwaarde dat u daarvoor uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven.
 
2. CV's
Regionaal Werk is een CarriŤre Website en wij kunnen u de mogelijkheid geven om uw CV in onze database te plaatsen. Als u ervoor kiest om uw anonieme CV d.w.z. een samenvatting van de door u genoten opleidingen, uw werkervaring en uw vaardigheden te creŽren, zult u uw persoonlijke gegevens moeten vrijgeven.
De diensten van Regionaal Werk zijn erop gericht om kandidaten en werkgevers efficiŽnt en snel samen te brengen. Daartoe kunnen ook behoren een automatische vergelijking tussen gepubliceerde vacatures en CV gegevens, het opstellen en versturen van samenvattingen van profielen (geautomatiseerde voordracht) en eventueel het publiceren of versturen van geactiveerde gegevens buiten het internet om. Regionaal Werk heeft het recht om uw geactiveerde gegevens automatisch en handmatig te verwerken, om uw gegevens online en offline te publiceren, ze door te sturen en voordrachten op te stellen, en om uw gegevens op andere soortgelijke manieren te verwerken. Belangrijk: Regionaal Werk gebruikt uitsluitend uw geactiveerde gegevens voor de diensten. Dit betekent dat, als u uw anonieme CV activeert, uw persoonlijke gebruikers-gegevens vertrouwelijk en onzichtbaar zullen blijven. Als u uw CV deactiveert blijven alle persoonsgegevens onzichtbaar u kunt dan door niemand worden "ontdekt".
 
3. Cookies
Het kan zijn dat deze website niet optimaal werkt wanneer u geen cookies accepteert. Regionaal Werk kan sessie-cookies gebruiken om toegang tot haar website gemakkelijker te maken. Daarom worden cookies zodra u uitlogt verwijderd.

 
4. Logbestanden en statistieken
In onze logbestanden verzamelen wij de Internet Protocol adressen (IP adressen) en slaan deze gedurende een beperkte tijd op, voor zover dat vanwege redenen van gegevensbeveiliging noodzakelijk is. Wij gebruiken de Internet Protocol adressen ook om anonieme statistieken op te kunnen stellen teneinde het aantal bezoekers van onze website (verkeer) te meten, en wij gebruiken ze voor tellingdoeleinden om het aantal clicks te berekenen die via websites van onze zakenpartners worden ontvangen, maar wij stellen geen gebruikersprofielen op en koppelen ze ook niet aan persoonlijk identificeerbare informatie.
 
5. Bescherming van uw gegevens door derden

Wij zijn niet aansprakelijk voor schendingen door de potentiŽle werkgever van toepasselijke wet- en/of regelgeving betreffende gegevensbescherming. Uw potentiŽle werkgever kan in een ander land of in een niet-EG land gevestigd zijn, wat een overdracht van gegevens naar dat land zou kunnen impliceren. Om die reden geeft u uw ondubbelzinnige toestemming voor dergelijke overdrachten van uw persoonsgegevens naar niet-EG landen.

 

6. Vacatures met antwoordnummers
Als u op een vacature met een antwoordnummer reageert, geeft u ons daarmee uw toestemming om uw begeleidende brief en alle gegevens die daarin staan vermeld aan de klant met dat antwoordnummer door te sturen. Wij hebben het recht maar zijn niet verplicht om uw begeleidende brief door te sturen. Wij voeren geen periodieke controle uit op de inhoud van uw berichten. Wij hebben echter wel het recht om dat te doen. Wij zullen uw begeleidende brief niet doorsturen als wij ontdekken dat de inhoud van die brief onrechtmatige elementen bevat zoals hieronder bepaald. Verder zullen wij ook eventuele "lock flags" voor specifieke bedrijven accepteren als u ons de gedetailleerde en juiste naam (naam en rechtsvorm van het bedrijf) en het adres hebt gegeven. Vanwege het tijdrovende onderzoek kunnen wij geen "lock flags" voor een hele groep van bedrijven of een hele organisatie accepteren. Bij wijze van uitzondering zullen wij echter zulke "lock flags" accepteren die elk bedrijf van een dergelijke groep of organisatie aanwijzen die de gedetailleerde naam, het adres en de rechtsvorm vermelden.
Buiten uw begeleidende brief sturen wij geen aanvullende gegevens door (bijvoorbeeld gegevens van uw CV), en er vindt geen vergelijking plaats met de persoonsgegevens die u in ons systeem heeft ingegeven.
 
7. Onrechtmatige inhoud
Wij wijzen u erop dat u alleen verantwoordelijk bent voor alle teksten die u in ons systeem ingeeft of die u naar ons verzendt (bijvoorbeeld om naar antwoordnummers van klanten door te sturen). Wij verzoeken u om erop toe te zien dat u ons geen attachments toezendt die virussen of wormen bevatten. De persoonlijke gegevens die aan Regionaal Werk worden verstrekt mogen geen informatie bevatten over: ziekten, zwangerschap, etnische oorsprong, politieke meningen, godsdienstige of levensbeschouwelijke overtuigingen, vakbondslidmaatschap, gezondheid en seksuele geaardheid, lasterlijke informatie en informatie die in redelijkheid geen relatie met de functieomschrijving heeft. De informatie u ons stuurt moet accuraat zijn en mag geen inbreuk of schending opleveren van auteursrechten, handelsmerken of andere intellectuele eigendomsrechten, mag niet in strijd zijn met de wet, met concurrentiewetgeving of met andere toepasselijke bepalingen, met officiŽle verordeningen, rechten van derden in het algemeen en de openbare orde ("onrechtmatige inhoud").
Wij wijzen u erop dat u zich ertoe verbindt om ons te vrijwaren tegen alle claims en vorderingen die tegen ons kunnen worden ingesteld ten gevolge van het feit dat informatie die u aan ons verstrekt een onrechtmatige inhoud heeft.
 
8. Wie verwerkt uw gegevens?
Onze Website wordt gehost door InternetPlan. Voor zover Regionaal Werk met zakelijke partners samenwerkt om haar diensten te verlenen, kan Regionaal Werk uw gegevens naar deze partners doorsturen indien en voor zover dat voor het technisch beheer en het onderhoud van de producten van Regionaal Werk noodzakelijk is.

 
9. Met wie delen wij uw persoonsgegevens?
Het anonieme CV kan door de klanten van Regionaal Werk (normaal gesproken werkgevers of werving & selectiebureaus) worden benaderd. Zij kunnen ook per e-mail of in uitgeprinte vorm aan geÔnteresseerde klanten worden doorgestuurd om het bereik en de respons te verhogen. Regionaal Werk kan via de Websites van Regionaal Werk of via eenvoudige of gekwalificeerde verbindingen met de samenwerkingspartners van Regionaal Werk op het Internet worden benaderd. De klant van Regionaal Werk kan ook buiten Nederland of zelfs buiten de EU zijn gevestigd, en dat impliceert dus een overdracht van gegevens naar dat andere land. U geeft uw ondubbelzinnige toestemming voor een dergelijke overdracht van gegevens naar landen buiten de EG. Wij verstrekken uw persoonlijke gebruikersgegevens uitsluitend als u die hebt geactiveerd, d.w.z. zelf openbaar hebt gemaakt. Wij verstrekken geen gegevens als u een anoniem CV heeft ingegeven. In dat geval beslist u in elke afzonderlijke situatie en nadat u over de identiteit van de ontvanger bent geÔnformeerd of u wilt dat uw persoonlijke gebruikersgegevens aan die klant worden verstrekt.
 
Regionaal Werk kan echter niet voorkomen dat anderen dan werkgevers, werving & selectiebureaus en HR adviseurs van de CV database gebruik maken. Als u een anoniem CV heeft ingegeven is het mogelijk dat uw anoniem profiel per e mail voor andere doeleinden of door andere bedrijven wordt benaderd. Als u ervoor heeft gekozen om uw persoonlijke gebruikersgegevens vrij te geven kunnen wij dergelijk misbruik van uw vrijgegeven gegevens niet voorkomen.
 
10. Recht van toegang tot het aanbrengen van wijzigingen in en het verwijderen van uw CV gegevens:
U heeft een recht van toegang tot, informatie over en rectificatie van uw gegevens. U heeft het recht om kosteloos bezwaar aan te tekenen tegen de verwerking van uw persoonsgegevens voor direct marketing doeleinden. Als u uw gegevens of uw CV in de database wenst te wijzigen of als u er gegevens uit wilt verwijderen, kunt u simpelweg inloggen en de desbetreffende gegevens wijzigen. Als u wilt dat wij uw persoonsgegevens of uw CV verwijderen, doen we dat voor u. Ook zullen wij u onmiddellijk uw persoonlijke wachtwoord mededelen in het geval dat u het bent vergeten.

 
Regionaal Werk heeft zonder nadere kennisgeving te allen tijde het recht om de door haar aangeboden diensten in te trekken, en om uw gegevens geheel of gedeeltelijk te verwijderen. U hebt geen recht om publicatie van uw gegevens te eisen. Belangrijk: Wij zullen uw gegevens kosteloos verwijderen als zij gedurende 5 jaar niet zijn bijgewerkt, of als u Regionaal Werk op een willekeurig moment verzoekt om uw gegevens te verwijderen. De reden daarvoor is dat het de bedoeling van Regionaal Werk is om uw gegevens in een talentenpool te verwerken en u gedurende uw levenslange carriŤre bij te staan, in plaats van u eenmalig te helpen bij het vinden van een baan, zoals een standaard bemiddelingsorganisatie dat doet.
 
11. Veiligheid van gegevens
Wij kunnen gebruikmaken van een verscheidenheid aan methodes, zoals encryptie (SSL), firewalls, software die indringers opspoort en handmatige veiligheidsprocedures, om de juistheid en de veiligheid van uw persoonlijke informatie te beschermen en onbevoegde toegang of onbedoeld gebruik door derden te voorkomen. De SSL encryptie is geactiveerd als het sleutelsymbool onderaan uw browser zichtbaar is en als het adres begint met "https://...". Dit betekent dat de gegevensoverdracht door SSL (Secure Locket Layer) met een encryptie van 128 bits wordt beschermd, waardoor het voor derden onmogelijk is om uw gegevens illegaal te benaderen. Als de encryptie niet is geactiveerd moet u zich afvragen of u vertrouwelijke informatie wel via het Internet wilt verzenden. Wij slaan uitsluitend persoonsgegevens op die u zelf heeft ingegeven. Andere persoonsgegevens worden niet opgeslagen.
 
Wij wijzen u erop dat sommige arbeidsovereenkomsten privť-gebruik van het Internet tijdens werktijden of vanuit de werkplek verbieden. Sommige werkgevers controleren systematisch de ongeautoriseerde Internetactiviteiten vanuit de werkplek. Hoewel u via een veelvoudige netwerkomgeving met anderen verbonden bent, dient u zich ervan bewust te zijn dat er een risico van ongewenste toegang bestaat.
 
Wij wijzen u erop dat de JavaScriptTM technologie op onze websites kan worden gebruikt.
 
12. Onderbreking van de diensten, intrekking of verandering van de diensten, verwijdering van gegevens
Regionaal Werk garandeert niet dat de diensten op bepaalde momenten of tijden beschikbaar zijn. Storingen, onderbrekingen of een mogelijk wegvallen van de online diensten kunnen door Regionaal Werk niet worden uitgesloten. Op regelmatige basis worden er systematische back-ups van de servers gemaakt. Indien u gegevens naar Regionaal Werk heeft doorgezonden ongeacht de vorm ervan adviseren wij u om zelf eigen back-ups te maken. Regionaal Werk behoudt zich het recht voor een publicatie, zonder opgaaf van redenen en zonder aankondiging vooraf op elk willekeurig moment te verwijderen. De gebruiker heeft geen recht om publicatie te eisen. Regionaal Werk behoudt zich het recht voor om haar diensten op elk willekeurig moment te wijzigen, uit te breiden, te beperken of in te trekken. Regionaal Werk is dan ook niet aansprakelijk voor verwijderde of verloren gegane gegevens.
 
13. Links
Onze website bevat links naar andere sites. Wij wijzen u erop dat wij niet verantwoordelijk zijn voor de privacyregels die voor die andere websites gelden. Wij raden onze bezoekers aan om dat in hun achterhoofd te houden wanneer zij de websites van Regionaal Werk verlaten, en om de privacyverklaringen van elke website die persoonlijk identificeerbare informatie verzamelt goed door te lezen. De onderhavige Privacyverklaring geldt uitsluitend voor informatie die op onze website is verzameld.
 
14. Wijzigingen in de Privacyverklaring
Eventuele wijzigingen in onze Privacyverklaring worden altijd op onze website gepubliceerd, zodat onze bezoekers altijd kunnen lezen welke informatie wij verzamelen, hoe wij die informatie zouden kunnen gebruiken, en of wij die informatie aan derden zullen doorgeven.

15. Overige zaken
Als u opmerkingen of vragen heeft met betrekking tot onze Privacyverklaring, neem dan contact met ons op.

 
15 augustus 2012